Το όραμά μας

Αθλητισμός, πολιτισμός περιβάλλον. Αυτοί είναι οι τομείς μέσω των οποίων υλοποιούμε το όραμά μας να αποτελέσουμε κεντρικό πυλώνα της κοινωνικής ζωής στη Σαντορίνη. Εργαζόμαστε καθημερινά και αδιάκοπα με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών πολιτισμού και αθλητισμού, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες και στους επισκέπτες.”