Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου

Μάιος 2024
Μάι 24 2024

17:30 – 19:00

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 24 2024

19:00 – 20:30

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 24 2024

20:30 – 22:00

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 27 2024

19:00 – 20:30

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 27 2024

20:30 – 22:00 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 28 2024

19:00 – 20:30

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 28 2024

21:00 – 22:00 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 29 2024

19:00 – 20:30

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 29 2024

20:30 – 22:00

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 30 2024

19:00 – 20:30

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 30 2024

21:00 – 22:00

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
Μάι 31 2024

17:30 – 19:00

Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5Χ5 Αγ. Γεωργίου
No event found!
Load More