Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ

Μάιος 2024
Μάι 24 2024

16:30 – 17:45

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 24 2024

19:45 – 21:00

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 24 2024

21:00 – 22:15

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 25 2024

15:45 – 17:00

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 25 2024

17:00 – 18:15

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 25 2024

18:15 – 19:30

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 25 2024

19:30 – 20:45

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 25 2024

20:45 – 22:00

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 26 2024

15:45 – 17:00

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 26 2024

17:00 – 18:15

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 26 2024

18:15 – 19:30

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
Μάι 26 2024

19:30 – 20:45

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ
No event found!
Load More