Η Σταματίνα Ξιάρχου παρουσιάζει τις… τέχνες των μουσών. «Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα».
04/03/2022

«Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα»

Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα αναλύθηκε κι εκτιμήθηκε από πολλούς Έλληνες φιλόσοφους και διδασκάλους, οι οποίοι του έδωσαν την πρώτη θέση στην διδασκαλία που αφορά στην ψυχοσωματική διάπλαση των νέων, αλλά και μεγαλύτερων ηλικιών.

Ο χορός δεν ήταν μια απλή άσκηση για το σώμα, αλλά ένας συγκερασμός πολλών ψυχοφελών συναισθημάτων και ιδεών που ανέβαζε στα ύψη το πνευματικό φρόνημα των Ελλήνων. Γι’ αυτό το λόγο σε ολόκληρη την Ελλάδα ο χορός είχε έντονη παρουσίαση σε όλα τα παιδαγωγικά συστήματα της εποχής ως θρησκευτικό τελετουργικό μέσο για την κάθαρση των παθών, αλλά και παιδαγωγικό χαρακτήρα για την ανύψωση του πνεύματος.

Οι χοροί των αρχαίων Ελλήνων σε συνδυασμό πάντα με τη μουσική τους ξεπέρασαν τα σύνορα της πατρίδας μας ως σπουδαίο διδακτικό γεγονός και υιοθετήθηκαν από πολλούς λαούς της Ευρώπης, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Οι χοροί της αρχαίας Ελλάδας ήταν φυσικό μέσα στους αιώνες να υφίστανται κάποια αλλοίωση και ενδεχομένως για κάποιους ερευνητές να χάνονται κάποια κινησιακά στοιχεία του πρωταρχικού προσδιορισμού των χορών.

Το μεγαλύτερο μέρος όμως των Ελλήνων και ξένων ερευνητών συμφωνούν ότι οι ελληνικοί χοροί μας διατηρούν ρυθμούς και κινήσεις από την αρχαία Ελλάδα.

Ξιάρχου Σταματίνα               

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ