Περιβαλλοντική αγωγή

Ανακυκλώνω με τον Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ  #3

Ανακυκλώνω με τον Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ #3

????Συνεχίζουμε την ενημέρωση για το τι ανακυκλώνουμε στο μπλε κάδο. Αλουμίνιο και πλαστικό. Πως ανακυλώνονται οι μπαταρίες και οι λευκές συσκευές;...

Ανακυκλώνω με τον Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ #2

Ανακυκλώνω με τον Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ #2

Τι τοποθετούμε στον μπλε κάδο; Που ανακυκλώνουμε λάμπες, μπαταρίες και λευκές συσκευές; Προσπαθούμε να λύσουμε τις απορίες σας για το πως γίνεται...

Ανακυκλώνω με τον Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ #1

Ανακυκλώνω με τον Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ #1

Το θέμα της διαχείρισης και εναπόθεσης των απορριμμάτων του νησιού σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται σε κεντρικό...