Ανακυκλώνω με τον Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ #1
27/07/2020

Το θέμα της διαχείρισης και εναπόθεσης των απορριμμάτων του νησιού σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο πάνω στην καλντέρα, βρίσκεται συχνά στη δημόσια συζήτηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ